Skip to content
 

Създаване на шприцформи с Autodesk Inventor Professional

             

Autodesk® Inventor® Professional предлага пълен комплект автоматизирани инструменти, които използват дигиталния прототип на Inventor за бързо създаване и тестване на шприцформи, с което се намаляват грешките и се подобрява качеството им.
Autodesk® Inventor® Professional включва:
1. Усъвършенствани възможности за импорт на повърхнини
2. Инструменти за редактиране и подготовка на данните
3. Първоначален анализ на шприцформи
4. Инструменти на Moldflow® за анализ на:
- Свиваемостта
- Параметрите на процеса
- Разположението на леяка
- Запълването на шприцформата
5. Библиотека на Moldflow® с над 8000 вида материали
6. Автоматично или ръчно събиране и разделяне на повърхнини
7. Автоматично отделяне на поансона и матрицата
8. Автоматично или ръчно конструиране на леяковите канали
9. Конструиране на централния леяк чрез библиотека от предварително дефинирани типове
10. Конструиране на охладителната система и библиотека с фитинги
11. Изчерпателна библиотека с пакети за шприцформи от най-големите световни доставчици
12. Поставяне на изхвъргачи с автоматично определяне на дължината им
13. Конструиране на сложни плъзгачи и повдигачи
14. Стандартни компоненти като леякови втулки, центроващи плочи, елементи на охладителната система и др.
15. Автматично генериране на чертежите и спецификациите