Skip to content
 

Генериранe на болтова връзка – Bolted Connection

С Autodesk  Inventor  могат да се генерират и изчисляват скрепителни съединения.

  Последователност на създаване на болтови  съединения:
  1.    Стартирайте в сглобена единица  Design ->  Bolted connection
  2.    В Design създавате болтовата връзка.

  2.1.    От  Placement избирате начина за определяне на положението на болта – по отвор, спрямо два размера, концентрично и  спрямо точка.
  2.2.    Start plane –избирате началната равнина (откъм главата на болта).
  2.3.    Existing Hole – посочвате съществуващ отвор.
  2.4.    Termination посочвате крайно лице.
  2.5.    Избирате Click to add fastener за да се зареди библиотеката с  болтове . От нея избирате стандарт и болт.
  2.6.    Избирате под отворите Click to add fastener за да сложите шайба или гайка. Повтаряте операцията за колкото шайби и гайки имате.
  2.7.    В  Templates Library  избирате Add.. за да си добавите болтовата връзката към библиотеката.
  3.    В Calculation изчислявате съединението.

  3.1.    От Type of strength calculation изчислявате връзката спрямо – брой болтове, техен диаметър и материал.
  3.2.    В Maximum Аxial Force задавате силата на опън.
  3.3.    В Maximal Tangent Force задавате силата на срязване.
  3.4.     Натискате Calculation  за да изчислите съединението.
  4.     Fatigue calculation изчислявате съединението на умора .

  Ако искате съединеното да се преизчислява автоматично при всяка промяна трябва от дървото да изберете  Bolted connection->Component ->Automatic solve.