Skip to content
Архив на публикациите в категория Inventor LT

AutoCAD Inventor LT Suite – ценово ефективен пакет

Autodesk® Vault Professional

Autodesk® Vault Professional е решение на  Autodesk, което помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация, да проследява и управлява  данните от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и следене кога, защо и кой  работи или внася промени в проекта. Позволява контрол на ревизията и контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение, което може да доведе до намаляване на времето за проектиране и ефективно  управление на инженерните данни.Позволява комуникация и  управление на големи работни групи. И работа от различни локации. Позволява пускане на заповеди за изменение. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP).

… прочети повече ‘Autodesk® Vault Professional’ »

AutoCAD Inventor LT Suite 2013

Премиера на българския пазар на AutoCAD Inventor LT Suite. Пакетът включва:
- Inventor LT
- AutoCAD LT
- Sketchbook Designer
и ще направи по-достъпни за българските инженери средствата за тримерно проектиране, визуализация и двумерно чертане.

Autodesk Inventor LT предлага средства за:

… прочети повече ‘AutoCAD Inventor LT Suite 2013’ »