Skip to content
 

Листов материал

Autodesk Inventor съдържа голям набор от инструменти за създаване на изделия от листов материал.

Разгъването на детайла от листов материал се контролира поредством стилове, които определят дебелината на материала, правилата за огъване и промяната на ъглите.

I. Команди за създаване на повърхнини на  изделия от листов материал.

1.Създава плоска форма с дебелина   на листовия материал.

 

2.Изтегляна на ръбове

3.Огъване по контур

 

4.Преходни форми създадени чрез използване на два профила и геометрията между тях.

5.Контурни огъвки

6.Подгъв

7. Огъване на преход между лица.

8. Сгъване на листов материал посредством линия на огъване

II.Обработка на  изделия от листов материал.

1.Отнемане на материал от модела.

2. Контролира условията за припокриване на ръбовете в ъглите.

3.Изтегляне

Библиотека с  поасони

4. Отнемане  на материал за да може затворено тяло да са разгъне

5.Позволява  разгъване  на модела с цел пробиване на отвори в разгънато състояние или допълнитела обработка.

6.Използва се за сгъване на модел разгънат с  Unfold

7. Създава закръгления.

8.Скосяване на ръбове.

10. Библиотека със скрепителни елементи за  детайли от листов материал.

12.  Разгъвка

11. Възможност за Експорт на разгъвката   в   DWG/DXF формат .

III. Създаване на чертежи

Разгъвкa

Таблица с огъвките

IV. Допълнителни  възможности

1. Изрязване с неправилна форма

2. Изрязвне на тяло с друго тяло

3. Отнемане на материла с  неправилен разрез

4. Създавне на комплексно тяло от огъвки, като се използва формата на модел.