Skip to content
 

Свободно ползване на лицензи от преподаватели, студенти и ученици

Студентския портал на Autodesk  съдържа голям брой продукти, които могат да се свалят свободно и инсталират на личния компютър с учебна цел от преподаватели, студенти и ученици . Инсталацията и  регистрацията на продуктите  е безплатна. Студентския портал съдържа и много учебни материали.

 

За да си инсталирате продукт от студентския портал трябва да следвате следната последователност:

 

Вижте посоченото видео:

https://youtu.be/UCMM8kE7QQ4

 

https://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/videos/Autodesk-Education-Program_DOCUMENT-UPLOAD-INSTRUCTIONS.mp4

 

На този сайт се прави регистрацията и се свалят продуктите.

 

https://www.autodesk.com/education/home

 

www.autodesk.com/education/edu-software/

 

1. Въвеждате адреса за преподаватели или  студенти:

                           www.autodesk.com/education

                                                                                   или

                         http://students.autodesk.com

2. Създавате си преподавателски или студентски акаунт

Sign in -> Need an education account

3. Попълвате коректно полетата:

Влизате във  въведената поща за да си активирате акаунта.

4. Избирате Free software (http://www.autodesk.com/education/free-software/all)

 

5. Избирате продукт, версия, език и операционно система.

6.Системата ще ви изпише сериен номер и ключ, които ще използвате при инсталация

7. Избирате Download Now или Browser Download за да свалите и инсталирате продукта.

Допълнителна информация :

Download Methods for Education Community (Students & Teachers)

How to prepare your system before installing Autodesk software.

Ако имате въпроси относно -  сваляне, инсталация и обучение по продуктите може да се свържете с нас.